LASAL P51

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Användningsområde

Lasrande gas i koldioxidlaser

Fakta

Gas

LASAL P51 L50 LASAL P51

L50

CO2 3.4% ±0.5 %, N2 15.6% ±1 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 200 BAR   L50   9,6 m³

 
Vänta......