LASAL 83

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Användningsområde

Lasrande gas i koldioxidlaser

Fakta

Gas

LASAL 83 L50 LASAL 83

L50

CO2 5% ±0.25 %, He 40% ±2 %

Rest N2

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 200 BAR   L50   10,1 m³

 
Vänta......