LASAL 66

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Användningsområde

Lasrande gas i koldioxidlaser

Fakta

Gas

LASAL 66 L50 LASAL 66

L50

CO2 5% ±0.5 %, N2 35% ±1.75 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 200 BAR   L50   9,9 m³

 
Vänta......