LASAL 53

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Användningsområde

Lasrande gas i koldioxidlaser

Fakta

Gas

LASAL 53 L50 LASAL 53

L50

CO2 4.5% ±0.5 %, N2 13.5% ±1 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 200 BAR   L50   9,6 m³

 
Vänta......