LASAL 43

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Användningsområde

Lasrande gas i koldioxidlaser

Fakta

Gas

LASAL 43 L50 LASAL 43

L50

CO2 5.4% ±0.11 %, N2 27% ±0.54 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 200 BAR   L50   9,7 m³

 
Vänta......