LASAL 4

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Användningsområde

Lasrande gas i koldioxidlaser

Fakta

Gas

LASAL 4 L50 LASAL 4

L50

He ≥ 99.996 %

He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 200 BAR   L50   9,3 m³

Fakta

Gas

LASAL 4 V15 LASAL 4

V15

He ≥ 99.996 %

He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 200 BAR   V15   111,5 m³

 
Vänta......