LASAL 201

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Användningsområde

Lasrande gas i koldioxidlaser

Fakta

Gas

LASAL 201 S10 LASAL 201

S10

Xe 3% ±0.3 %, O2 3% ±0.3 %, CO2 4% ±0.4 %, CO 6% ±0.6 %, N2 19% ±0.95 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 150 BAR   S10   1,5 m³

 
Vänta......