Hem

Fakta

Gas

LASAL 2001 L50 LASAL 2001

L50

N2 ≥ 99.999 %

N2

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 200 BAR   L50   9,7 m³

LASAL 2001

L50

N2 | N2 ≥ 99.999 %

200 BAR   L50   9,7 m³

ARTIKELNUMMER

I6530L50R2A001

VENTILUTLOPP

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Laserskärning

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKväve, komprimerad
UN-nummer1066
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Kyld vätska
Officiell transportbenämningKväve, kyld, flytande
UN-nummer1977
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 3 A

GASDATA

Molekylvikt:28,01 g/mol

Relativ densitet, gas: 0,97 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 0,8 (vatten=1)

CAS-nummer: 7727-37-9

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
N2 ≥ 99.999 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 5

ÖVERRENSSTÄMMELSE

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar