Hem

Mer om LASAL™ 2001 FLASKA L50 | REF. I6530L50R2A001

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Pressure

200 bar

Storlek

L50

Innehåll

9.7 m³

Molekylvikt

28,01 g/mol

Relativ densitet

0,97 (luft=1)

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

N° CAS

7727-37-9

Sammansättning (%-vol)

N2 ≥ 99,999 %

Andra komponenter

H2O (5 bar) ≤ 5

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

  • Transportinformation: Komprimerade gaser

  • Officiell transportbenämning: Nitrogen, komprimerad

  • UN-nummer: 1066

  • ADR/RID: 2

  • Klassificeringskod: 1A

  • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

  • Risker: Kvävning i höga koncentrationer

  • Explosionsområde: icke brännbar

  • ADR