Fakta

Gas

LASAL 2 L50 LASAL 2

L50

CO2 ≥ 99.995 %

CO2

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 51 BAR   L50   37,5 kg

LASAL 2

L50

CO2 | CO2 ≥ 99.995 %

51 BAR   L50   37,5 kg

ARTIKELNUMMER

I6510L50R0A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lasrande gas i koldioxidlaser

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad, flytande gas
Officiell transportbenämningKoldioxid
UN-nummer1013
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 2 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:44,01 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,52 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 1,03 (vatten=1)

CAS-nummer: 124-38-9

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
CO2 ≥ 99.995 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 20
CnHm (utom CH4) ≤ 5
CH4 ≤ 15

ÖVERRENSSTÄMMELSE

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......