LASAL 105

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Användningsområde

Lasrande gas i koldioxidlaser

Fakta

Gas

LASAL 105 L50 LASAL 105

L50

CO 4% ±0.2 %, CO2 8% ±0.5 %, He 28% ±0.5 %

Rest N2

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 200 BAR   L50   10,2 m³

 
Vänta......