LASAL™ P61 FLASKA L50 |

LASAL™ P61 FLASKA L50 |

REF. I6620L50R2A001

He + CO2 1,7 % ±0,2 % + N2 23,4 % ±1 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: L50
Tryck: 200 bar
Innehåll: 9.7 m³

Mer om LASAL™ P61 FLASKA L50 | REF. I6620L50R2A001

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Pressure

200 bar

Storlek

L50

Innehåll

9.7 m³

Relativ densitet

Nästan som luft eller lättare

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

Sammansättning (%-vol)

He + CO2 1,7 % ±0,2 %
N2 23,4 % ±1 %

Andra komponenter

H2O (5 bar) ≤ 5
CnHm ≤ 1

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

  • Transportinformation: Komprimerade gaser

  • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S.

  • UN-nummer: 1956

  • ADR/RID: 2

  • Klassificeringskod: 1A

  • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

  • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.

  • Explosionsområde: icke brännbar

  • ADR

LASAL™ P61

Mer om LASAL™ P61

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer