LASAL P51 FLASKA 50L 200 BAR |

LASAL P51 FLASKA 50L 200 BAR |

REF. I6590L50R2A001

He + CO2 3,4 % ± 0,5 % + N2 15,6 % ± 1 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 50L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 9,60 m³

Mer om LASAL P51 FLASKA 50L 200 BAR | REF. I6590L50R2A001

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Tryck

200 bar

Storlek

50L

Innehåll

9,60 m³

Relativ densitet, gas

Nästan som luft eller lättare

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

Sammansättning (%-vol)

He + CO2 3,4 % ± 0,5 %
N2 15,6 % ± 1 %

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 5
CnHm ≤ 1

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerade gaser

 • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S.

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

LASAL™ P51

Mer om LASAL™ P51

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer