LASAL™ 41 FLASKA L50 |

LASAL™ 41 FLASKA L50 |

REF. I6573L50R2A001

He + CO2 3,14 % ±0,06 % + N2 31,4 % ±0,6 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: L50
Tryck: 200 bar
Innehåll: 9.80 m³

Mer om LASAL™ 41 FLASKA L50 | REF. I6573L50R2A001

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Tryck

200 bar

Storlek

L50

Innehåll

9.80 m³

Relativ densitet, gas

Nästan som luft eller lättare

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

Sammansättning (%-vol)

He + CO2 3,14 % ±0,06 %
N2 31,4 % ±0,6 %

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 5
CnHm ≤ 1

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerade gaser

 • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S. (Helium, Nitrogen)

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

LASAL™ 41

Mer om LASAL™ 41

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer