LASAL 2003 PAKET V15*40L 200 BAR (EOI) |

LASAL 2003 PAKET V15*40L 200 BAR (EOI) |

REF. I6540V15Z2A001

O2 ≥ 99,95 %

Gasemballage: Paket
Storlek: V15*40L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 130,40 m³

Mer om LASAL 2003 PAKET V15*40L 200 BAR (EOI) | REF. I6540V15Z2A001

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Tryck

200 bar

Storlek

V15*40L

Innehåll

130,40 m³

Molekylvikt

32 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

1,10 (luft=1)
1,10 (vatten=1)

Anslutning

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

N° CAS

7782-44-7

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 10
Ar ≤ 500

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Undvik oxygenrik atmosfär (>21%).

 • Risker: Oxiderande, intensifierar förbränning, kan reagera våldsamt med brännbara material

 • Explosionsområde: oxidationsmedel


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerade gaser

 • Officiell transportbenämning: Oxygen, komprimerad

 • UN-nummer: 1072

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1 O

 • ADR

LASAL™ 2003

Mer om LASAL™ 2003

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer