LASAL 2003 FLYTANDE |

LASAL 2003 FLYTANDE |

REF. I1150RG

O2 ≥ 99,95 %

Gasemballage: Flytande
Storlek: -

Mer om LASAL 2003 FLYTANDE | REF. I1150RG

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Storlek

-

Molekylvikt

32 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

1,10 (luft=1)
1,10 (vatten=1)

N° CAS

7782-44-7

Andra komponenter (ppm w/w)

H2O ≤ 10
Ar ≤ 500

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Undvik oxygenrik atmosfär (>21%).

 • Risker: Oxiderande, intensifierar förbränning, kan reagera våldsamt med brännbara material

 • Explosionsområde: oxidationsmedel


 • transportation

 • Transportinformation: Kylda gaser

 • Officiell transportbenämning: Oxygen, kyld, flytande

 • UN-nummer: 1073

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 3 O

 • ADR

LASAL™ 2003 FLYTANDE

Mer om LASAL™ 2003 FLYTANDE

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer