LASAL 2001 FLYTANDE |

LASAL 2001 FLYTANDE |

REF. I4140RG

N2 ≥ 99,999 %

Gasemballage: Flytande
Storlek: -

Mer om LASAL 2001 FLYTANDE | REF. I4140RG

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Storlek

-

Molekylvikt

28,01 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

0,97 (luft=1)
0,80 (vatten=1)

N° CAS

7727-37-9

Andra komponenter (ppm w/w)

H2O ≤ 5

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Kylda gaser

 • Officiell transportbenämning: Nitrogen, kyld, flytande

 • UN-nummer: 1977

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 3A

 • ADR

LASAL™ 2001 FLYTANDE

Mer om LASAL™ 2001 FLYTANDE

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer