LASAL 2 FLASKA 37,5KG (EOI) |

LASAL 2 FLASKA 37,5KG (EOI) |

REF. I6510L50R0A001

CO2 ≥ 99,995 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 50L
Tryck: < 99 bar
Innehåll: 37,50 kg

Mer om LASAL 2 FLASKA 37,5KG (EOI) | REF. I6510L50R0A001

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Tryck

< 99 bar

Storlek

50L

Innehåll

37,50 kg

Molekylvikt

44.01 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

1,52 (luft=1)
1,03 (vatten=1)

Anslutning

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

N° CAS

124-38-9

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 20
CnHm (excluding CH4) ≤ 5
CH4 ≤ 15

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerade gaser

 • Officiell transportbenämning: Koldioxid

 • UN-nummer: 1013

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 2A

 • ADR

LASAL™ 2

Mer om LASAL™ 2

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer