LASAL 1 FLASKA 50L 200 BAR (GOI) |

LASAL 1 FLASKA 50L 200 BAR (GOI) |

REF. I6501L50R2A001

N2 ≥ 99,999 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 50L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 9,70 m³

Mer om LASAL 1 FLASKA 50L 200 BAR (GOI) | REF. I6501L50R2A001

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Tryck

200 bar

Storlek

50L

Innehåll

9,70 m³

Molekylvikt

28.01 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

0,97 (luft=1)
0,80 (vatten=1)

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

N° CAS

7727-37-9

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 5
CnHm ≤ 1

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

 • Officiell transportbenämning: Nitrogen, komprimerad

 • UN-nummer: 1066

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

LASAL™ 1

Mer om LASAL™ 1

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer