KOLDIOXID FLYTANDE |

KOLDIOXID FLYTANDE |

REF. I5100RG

CO2 ≥ 99,7 %

Gasemballage: Flytande
Storlek: -

Mer om KOLDIOXID FLYTANDE | REF. I5100RG

Air Liquide är Europas ledande leverantör av koldioxid och kan med mer än tjugo produktionsenheter framställa kvaliteter efter alla kunders behov

Storlek

-

Molekylvikt

44,01 g/mol

Relativ densitet, gas

1,52 (luft=1)

N° CAS

124-38-9

Andra komponenter (ppm w/w)

H2O ≤ 200

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Inte giftig, men påverkar hjärtrytm och andningsfrekvens; redan koncentrationen av 8-10% kan vara farligt

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Kylda gaser

 • Officiell transportbenämning: Koldioxid

 • UN-nummer: 1013

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 3A

 • ADR

KOLDIOXID FLYTANDE

Mer om KOLDIOXID FLYTANDE

Air Liquide är Europas ledande leverantör av koldioxid och kan med mer än tjugo produktionsenheter framställa kvaliteter efter alla kunders behov