Fakta

Gas

HYDROGEN V15 HYDROGEN

V15

H2 ≥ 99.9 %

H2

Air Liquide levererar och tillverkar hydrogen i Europa med högsta säkerhetsnivå i leveransformer som anpassas till kundernas behov i gasflaskor, tube trailers och genom tillverkning på plats hos kunden 200 BAR   V15   109,1 m³

HYDROGEN

V15

H2 | H2 ≥ 99.9 %

200 BAR   V15   109,1 m³

ARTIKELNUMMER

I7001V15Z2A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Värmebehandling av metaller
Avsvavling av petroleumbaserade bränslen
Glastillverkning
Bränsleceller

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningHydrogen, komprimerad
UN-nummer1049
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 F
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:2,016 g/mol

Relativ densitet, gas: 0,07 (luft=1)

CAS-nummer: 1333-74-0

EGENSKAPER

Risker: extremt brännbar
Explosionsområde: 4 – 75 % i luft
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation – rök inte vid hantering av produkten

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
H2 ≥ 99.9 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 40
O2 ≤ 10

ÖVERRENSSTÄMMELSE

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......