Fakta

Gas

HELIUM S10 HELIUM

S10

He 95 % (typiskt värde)

He

Som ledande på den europeiska marknaden tack vare tillgång till ett flertal olika heliumkällor erbjuder Air Liquide en tillförlitlig, stabil och säker heliumförsörjning över hela Europa 200 BAR   S10   1,9 m³

HELIUM

S10

He | He 95 % (typiskt värde)

200 BAR   S10   1,9 m³

ARTIKELNUMMER

I6001S10R2A001

VENTILUTLOPP

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ballongfyllning
Läcksökning

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas
UN-nummer1046
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:4 g/mol

Relativ densitet, gas: 0,14 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: N/A (vatten=1)

CAS-nummer: 7440-59-7

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
He 95 % (typiskt värde)
Andra komponenter (ppm-v)

ÖVERRENSSTÄMMELSE

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......