HELIUM PAKET V15 |

HELIUM PAKET V15 |

REF. I6001V15Z2A001

He ≥ 95,00 %

Gasemballage: Paket
Storlek: V15
Tryck: 200 bar
Innehåll: 111.50 m³

Mer om HELIUM PAKET V15 | REF. I6001V15Z2A001

Som ledande på den europeiska marknaden tack vare tillgång till ett flertal olika heliumkällor erbjuder Air Liquide en tillförlitlig, stabil och säker heliumförsörjning över hela Europa

Tryck

200 bar

Storlek

V15

Innehåll

111.50 m³

Molekylvikt

4 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

0,14 (luft=1)
N/A (vatten=1)

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

N° CAS

7440-59-7

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

 • Officiell transportbenämning: Helium, komprimerad

 • UN-nummer: 1046

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

HELIUM

Mer om HELIUM

Som ledande på den europeiska marknaden tack vare tillgång till ett flertal olika heliumkällor erbjuder Air Liquide en tillförlitlig, stabil och säker heliumförsörjning över hela Europa