HELIUM

Som ledande på den europeiska marknaden tack vare tillgång till ett flertal olika heliumkällor erbjuder Air Liquide en tillförlitlig, stabil och säker heliumförsörjning över hela Europa

Användningsområde

Ballongfyllning
Läcksökning

Fakta

Gas

HELIUM L50 HELIUM

L50

He 95 % (typiskt värde)

He

Som ledande på den europeiska marknaden tack vare tillgång till ett flertal olika heliumkällor erbjuder Air Liquide en tillförlitlig, stabil och säker heliumförsörjning över hela Europa 200 BAR   L50   9,3 m³

Fakta

Gas

HELIUM M20 HELIUM

M20

He 95 % (typiskt värde)

He

Som ledande på den europeiska marknaden tack vare tillgång till ett flertal olika heliumkällor erbjuder Air Liquide en tillförlitlig, stabil och säker heliumförsörjning över hela Europa 200 BAR   M20   3,7 m³

Fakta

Gas

HELIUM S10 HELIUM

S10

He 95 % (typiskt värde)

He

Som ledande på den europeiska marknaden tack vare tillgång till ett flertal olika heliumkällor erbjuder Air Liquide en tillförlitlig, stabil och säker heliumförsörjning över hela Europa 200 BAR   S10   1,9 m³

Fakta

Gas

HELIUM V15 HELIUM

V15

He 95 % (typiskt värde)

He

Som ledande på den europeiska marknaden tack vare tillgång till ett flertal olika heliumkällor erbjuder Air Liquide en tillförlitlig, stabil och säker heliumförsörjning över hela Europa 200 BAR   V15   111,5 m³

 
Vänta......