FORMIERGAS FLASKA ALTOP 20L 200 BAR |

FORMIERGAS FLASKA ALTOP 20L 200 BAR |

REF. I4760M20A2A001

N2 + H2 10 % ±1%

Gasemballage: Flaska
Storlek: 20L ALTOP
Tryck: 200 bar
Innehåll: 4 m³

Mer om FORMIERGAS FLASKA ALTOP 20L 200 BAR | REF. I4760M20A2A001

FORMIERGAS - skyddsgas med reducerande egenskaper

Tryck

200 bar

Storlek

20L ALTOP

Innehåll

4 m³

Molekylvikt

Mix

Relativ densitet, gas

Nästan som luft eller lättare

Anslutning

W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1
ALTOP: G 3/8", utvändig vänster

Sammansättning (%-vol)

N2 + H2 10 % ±1%

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: 14175-N5-NH-10

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Rök inte vid hantering av produkten, sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera vid upphettning.

 • Explosionsområde: mycket brandfarlig


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerade gaser

 • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, brännbar, N.O.S. (Hydrogen, Nitrogen)

 • UN-nummer: 1954

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1F

 • ADR

FORMIERGAS

Mer om FORMIERGAS

FORMIERGAS - skyddsgas med reducerande egenskaper