CHROME PREMIUM FLASKA SMARTOP 50L 200 BAR |

CHROME PREMIUM FLASKA SMARTOP 50L 200 BAR |

REF. I2635L50S2A001

Ar + He 30 % ±3 % + CO2 2 % ±0,2 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 50L SMARTOP
Tryck: 200 bar
Innehåll: 9,80 m³

Mer om CHROME PREMIUM FLASKA SMARTOP 50L 200 BAR | REF. I2635L50S2A001

MAG-svetsning i ferritiska, austenitiska samt duplexa stål av standardkvalitet

Tryck

200 bar

Storlek

50L SMARTOP

Innehåll

9,80 m³

Molekylvikt

Mix

Relativ densitet, gas

Tyngre än luft

Anslutning

Smartop: W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

Sammansättning (%-vol)

Ar + He 30 % ±3 %
CO2 2 % ±0,2 %

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 80

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175-M12- ArHeC-30/2

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

  • safety

  • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

  • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.


  • transportation

  • Transportinformation: Komprimerade gaser

  • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S.

  • UN-nummer: 1956

  • ADR/RID: 2

  • Klassificeringskod: 1A

  • ADR

CHROME PREMIUM

Mer om CHROME PREMIUM

MAG-svetsning i ferritiska, austenitiska samt duplexa stål av standardkvalitet