Fakta

Gas

KOLDIOXID V12 KOLDIOXID

V12

CO2 ≥ 99.7 %

CO2

Air Liquide är Europas ledande leverantör av koldioxid och kan med mer än tjugo produktionsenheter framställa kvaliteter efter alla kunders behov 51 BAR   V12   450 kg

KOLDIOXID

V12

CO2 | CO2 ≥ 99.7 %

51 BAR   V12   450 kg

ARTIKELNUMMER

I5100V12R0A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kemiska synteser
Kryogen vätska för kylning och frysning
Inert atmosfär
Skyddgas (svetsning etc)
pH-reglering

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad, flytande gas
Officiell transportbenämningKoldioxid
UN-nummer1013
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 2 A
Kyld vätska
Officiell transportbenämningKoldioxid, kyld, flytande
UN-nummer2187
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 3 A

GASDATA

Molekylvikt:44,01 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,52 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Gas fas: 1,03 (vatten=1)

CAS-nummer: 124-38-9

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
CO2 ≥ 99.7 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 200

ÖVERRENSSTÄMMELSE

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......