Fakta

Gas

KOLDIOXID R744 M20 dykrör KOLDIOXID R744

M20 dykrör

CO2 ≥ 99.99 %

CO2

KOLDIOXID R744 är Air Liquides miljövänliga produkt för kyl- och frysutrustning 51 BAR   M20   15 kg

KOLDIOXID R744

M20 dykrör

CO2 | CO2 ≥ 99.99 %

51 BAR   M20   15 kg

ARTIKELNUMMER

I5104M20T0A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Naturligt kylmedium för kommersiell och industriell kyl- och frysutrustning

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad, flytande gas
Officiell transportbenämningKoldioxid
UN-nummer1013
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 2 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:44,01 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,52 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 0,82 (vatten=1)

CAS-nummer: 124-38-9

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
CO2 ≥ 99.99 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 5

ÖVERRENSSTÄMMELSE

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......