Fakta

Gas

KOLDIOXID N48 M20 KOLDIOXID N48

M20

CO2 ≥ 99.998 %

CO2

Air Liquide är Europas ledande leverantör av koldioxid och kan med mer än tjugo produktionsenheter framställa kvaliteter efter alla kunders behov 51 BAR   M20   15 kg

KOLDIOXID N48

M20

CO2 | CO2 ≥ 99.998 %

51 BAR   M20   15 kg

ARTIKELNUMMER

P0762M20R0A001

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kemiska synteser
Inertering och olika analyser
SFC och SFE
pH-reglering

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad, flytande gas
Officiell transportbenämningKoldioxid
UN-nummer1013
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 2 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:44 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,52 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 0,82 (vatten=1)

CAS-nummer: 124-38-9

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
CO2 ≥ 99.998 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 3
O2 ≤ 2
CnHm ≤ 5
CO ≤ 1
N2 ≤ 8
H2 ≤ 0,5

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175-C1

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......