ARGON FLYTANDE

ARGON FLYTANDE

Ar 99,99 %
Air Liquide framställer argon i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov: flytande eller gasformigt i gasflaska
Skyddsgas (svetsning, värmebehandling etc)
Inert atmosfär
Värmeisolering (flerglasfönster)
Belysning (glödlampor etc)

Filter

Mer om ARGON FLYTANDE