Fakta

Gas

ARCAL Prime L50 SMARTOP ARCAL Prime

L50 SMARTOP

Ar ≥ 99.998 %

Ar

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning
ARCAL Prime : Optimal renhet
200 BAR   L50   10,9 m³

ARCAL Prime

L50 SMARTOP

Ar | Ar ≥ 99.998 %

200 BAR   L50   10,9 m³

ARTIKELNUMMER

I2013L50S2A001

VENTILUTLOPP

SMARTOP: W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TIG och plasma svetsning i alla material
MIG-svetsning av aluminium- och kopparlegeringar
Rotskyddsgas för alla material

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningArgon, komprimerad
UN-nummer1006
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Kyld vätska
Officiell transportbenämningArgon, kyld, flytande
UN-nummer1951
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 3 A

GASDATA

Molekylvikt:39,95 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,38 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 1,4 (vatten=1)

CAS-nummer: 7440-37-1

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
Ar ≥ 99.998 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 5
O2 ≤ 5
N2 ≤ 10

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-I1-Ar

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......