Fakta

Gas

ARCAL N5-5 L50 Smartop ARCAL N5-5

L50 Smartop

H2 5% ±0,5 %

Rest N2

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning 200 BAR   L50   9,8 m³

ARCAL N5-5

L50 Smartop

Mix | H2 5% ±0,5 %
Rest N2

200 BAR   L50   9,8 m³

ARTIKELNUMMER

I2516L50S2A001

VENTILUTLOPP

SMARTOP: W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Rotskydd för svetsning av austenitiskt rostfritt stål med TIG och Plasma
Plasmaskärning
Läcksökning

TRANSPORTINFORMATION

Officiell transportbenämningKomprimerad gas N.O.S.
UN-nummer1956
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A

GASDATA

Relativ densitet, gas: nästan som luft eller lättare

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
H2 5% ±0,5 %
Rest N2
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 5
O2 ≤ 5

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller kraven i gällande standard for skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-N5-NH-5

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......