Fakta

Gas

ARCAL 37 L50 Smartop ARCAL 37

L50 Smartop

Ar 30% ±3 %

Rest He

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning 200 BAR   L50   9,8 m³

ARCAL 37

L50 Smartop

Mix | Ar 30% ±3 %
Rest He

200 BAR   L50   9,8 m³

ARTIKELNUMMER

I2600L50S2A001

VENTILUTLOPP

SMARTOP: W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Automatiserad TIG- och MIG-svetsning av aluminiumlegeringar
TIG-svetsning av aluminium legeringar med växelström
TIG-svetsning av koppar- och nickellegeringar (Monel)
Skyddsgas för plasmasvetsning av aluminium

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas N.O.S.
UN-nummer1956
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Relativ densitet, gas: nästan som luft eller lättare

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
Ar 30% ±3 %
Rest He
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 80
Total mängd ≤ 100

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-I3-HeAr-30

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......