Fakta

Gas

ARCAL 15 L50 Smartop ARCAL 15

L50 Smartop

H2 5% ±0.5 %

Rest Ar

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning 200 BAR   L50   10,9 m³

ARCAL 15

L50 Smartop

Mix | H2 5% ±0.5 %
Rest Ar

200 BAR   L50   10,9 m³

ARTIKELNUMMER

I2550L50S2A001

VENTILUTLOPP

SMARTOP: W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TIG- och plasmasvetsning av austenitiska rostfria stål
TIG- och plasmasvetsning av nickel och nickellegeringar
Robotiserad svetsning av austenitiska rostfria stål
Rotskydd av austenitiska rostfria stål
Flerkatod-TIG-svetsning av rostfria rör

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas, brandfarlig, N.O.S.
UN-nummer1954
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 F
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Relativ densitet, gas: tyngre än luft

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: extremt brännbar
Explosionsområde: extremt brännbar
Personligt skydd: rök inte vid hantering av produkten, sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
H2 5% ±0.5 %
Rest Ar
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 80

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-R1-ArH-5

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......