Fakta

Gas

ARCAL 14 V15 ARCAL 14

V15

O2 1% ±0.3 %, CO2 3% ±0.5 %

Rest Ar

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning 200 BAR   V15   132,4 m³

ARCAL 14

V15

Mix | O2 1% ±0.3 %, CO2 3% ±0.5 %
Rest Ar

200 BAR   V15   132,4 m³

ARTIKELNUMMER

I2540V15Z2A001

VENTILUTLOPP

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål
MAG-svetsning av rostfria stål till olegerade och låglegerade stål
MAG-svetsning av elektrolytförzinkat stål

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas N.O.S.
UN-nummer1956
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Relativ densitet, gas: tyngre än luft

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
O2 1% ±0.3 %
CO2 3% ±0.5 %
Rest Ar
Andra komponenter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 40
N2 ≤ 200

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-M14-ArCO-3/1

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......