ARCAL™ SPEED FLASKA ALTOP L50 |

ARCAL™ SPEED FLASKA ALTOP L50 |

REF. I2561L50A2A001

Ar + CO2 8 % ±0,8 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: L50 ALTOP
Tryck: 200 bar
Innehåll: 11.30 m³

Mer om ARCAL™ SPEED FLASKA ALTOP L50 | REF. I2561L50A2A001

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning
ARCAL Speed : Hög produktivitet

Tryck

200 bar

Storlek

L50 ALTOP

Innehåll

11.30 m³

Relativ densitet, gas

Tyngre än luft

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10
SMARTOP: W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10
ALTOP: snabbkoppling

Sammansättning (%-vol)

Ar + CO2 8 % ±0,8 %

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 50
N2 ≤ 200

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-M20-ArC-8

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

 • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S. (Argon, Koldioxid)

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

ARCAL™ SPEED

Mer om ARCAL™ SPEED

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning
ARCAL Speed : Hög produktivitet