ARCAL™ PRIME FLASKA L50 |

ARCAL™ PRIME FLASKA L50 |

REF. I2013L50S2A001

Ar ≥ 99,998 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: L50 SMARTOP
Tryck: 200 bar
Innehåll: 10,90 m³

Mer om ARCAL™ PRIME FLASKA L50 | REF. I2013L50S2A001

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning
ARCAL Prime : Optimal renhet

Tryck

200 bar

Storlek

L50 SMARTOP

Innehåll

10,90 m³

Molekylvikt

39,95 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

1,38 (luft=1)
1,40 (vatten=1)

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10
SMARTOP: W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10
ALTOP: snabbkoppling

N° CAS

7440-37-1

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 5
O2 ≤ 5
N2 ≤ 10

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-I1-Ar

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kvävande i höga koncentrationer, komprimerad gas

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerade gaser

 • Officiell transportbenämning: Argon, komprimerad

 • UN-nummer: 1006

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

ARCAL™ PRIME

Mer om ARCAL™ PRIME

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning
ARCAL Prime : Optimal renhet