ARCAL N5-5 FLASKA SMARTOP 50L 200 BAR |

ARCAL N5-5 FLASKA SMARTOP 50L 200 BAR |

REF. I2516L50S2A001

N2 + H2 5 % ±0,5 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 50L SMARTOP
Tryck: 200 bar
Innehåll: 9,80 m³

Mer om ARCAL N5-5 FLASKA SMARTOP 50L 200 BAR | REF. I2516L50S2A001

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Tryck

200 bar

Storlek

50L SMARTOP

Innehåll

9,80 m³

Relativ densitet, gas

Nästan som luft eller lättare

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10
SMARTOP: W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

Sammansättning (%-vol)

N2 + H2 5 % ±0,5 %

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 5
O2 ≤ 5

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standard for skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-N5-NH-5

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

  • safety

  • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.


  • transportation

  • Transportinformation: Komprimerade gaser

  • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S.

  • UN-nummer: 1956

  • ADR/RID: 2

  • Klassificeringskod: 1A

  • ADR

ARCAL™ N5-5

Mer om ARCAL™ N5-5

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning