ARCAL 35 FLASKA 50L 200 BAR |

ARCAL 35 FLASKA 50L 200 BAR |

REF. I2597L50R2A001

Ar + He 50 % ± 5 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 50L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 10,20 m³

Mer om ARCAL 35 FLASKA 50L 200 BAR | REF. I2597L50R2A001

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Tryck

200 bar

Storlek

50L

Innehåll

10,20 m³

Molekylvikt

Mix

Relativ densitet, gas

Nästan som luft eller lättare

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

Sammansättning (%-vol)

Ar + He 50 % ± 5 %

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 80
total ≤ 100

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-I3- ArHe-50

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

 • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S.

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

ARCAL™ 35

Mer om ARCAL™ 35

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning