ARCAL™ 23 PAKET V15 |

ARCAL™ 23 PAKET V15 |

REF. I2572V15Z2A001

Ar + O2 4 % ±0.5 % + CO2 5 % ±0.5 %

Gasemballage: Paket
Storlek: V15
Tryck: 200 bar
Innehåll: 133.90 m³

Mer om ARCAL™ 23 PAKET V15 | REF. I2572V15Z2A001

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Tryck

200 bar

Storlek

V15

Innehåll

133.90 m³

Relativ densitet, gas

Tyngre än luft

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10
SMARTOP: W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

Sammansättning (%-vol)

Ar + O2 4 % ±0.5 %
CO2 5 % ±0.5 %

Andra komponenter (ppm-v)

H2O ≤ 40
N2 ≤ 200

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standard for skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning : EN ISO 14175-M23-ArCO-5/4

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brandfarlig


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerade gaser

 • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S.

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

ARCAL™ 23

Mer om ARCAL™ 23

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning