ARCAL™ 112 FLASKA L50 |

ARCAL™ 112 FLASKA L50 |

REF. I2620L50R2A001

Ar + He 40 % ±4% + CO2 2 % ±0.2% + H2 1% ±0.2%

Gasemballage: Flaska
Storlek: L50
Tryck: 200 bar
Innehåll: 10,40 m³

Mer om ARCAL™ 112 FLASKA L50 | REF. I2620L50R2A001

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Tryck

200 bar

Storlek

L50

Innehåll

10,40 m³

Molekylvikt

Mix

Relativ densitet, gas

Nästan som luft eller lättare

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

Sammansättning (%-vol)

Ar + He 40 % ±4%
CO2 2 % ±0.2%
H2 1% ±0.2%

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 80
CnHm ≤ 50

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175- M11-ArHeCH-40/2/1

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

  • safety

  • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

  • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.


  • transportation

  • Transportinformation: Komprimerade gaser

  • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S. (Argon, Helium)

  • UN-nummer: 1956

  • ADR/RID: 2

  • Klassificeringskod: 1A

  • ADR

ARCAL™ 112

Mer om ARCAL™ 112

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning