ARCAL™ 11 FLASKA SMARTOP L50 |

ARCAL™ 11 FLASKA SMARTOP L50 |

REF. I2520L50S2A001

Ar + H2 5 % ±0,5 % + He 20 % ±2 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: L50 SMARTOP
Tryck: 200 bar
Innehåll: 10,70 m³

Mer om ARCAL™ 11 FLASKA SMARTOP L50 | REF. I2520L50S2A001

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Tryck

200 bar

Storlek

L50 SMARTOP

Innehåll

10,70 m³

Relativ densitet, gas

Nästan som luft eller lättare

Anslutning

SMARTOP: W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1

Sammansättning (%-vol)

Ar + H2 5 % ±0,5 %
He 20 % ±2 %

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 80

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-R1-ArHeH-20/5

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

  • safety

  • Personligt skydd: Rök inte vid hantering av produkten, sörj för tillräcklig ventilation.

  • Risker: Extremt brandfarlig gas. Innehåller gas under tryck; kan explodera


  • transportation

  • Transportinformation: Komprimerade gaser

  • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, brännbar, N.O.S.

  • UN-nummer: 1954

  • ADR/RID: 2

  • Klassificeringskod: 1 F

  • ADR

ARCAL™ 11

Mer om ARCAL™ 11

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning