ARCAL™ 10 FLASKA SMARTOP L50 |

ARCAL™ 10 FLASKA SMARTOP L50 |

REF. I2510L50S2A001

Ar + H2 2,4 % ± 0,5 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: L50 SMARTOP
Tryck: 200 bar
Innehåll: 10,90 m³

Mer om ARCAL™ 10 FLASKA SMARTOP L50 | REF. I2510L50S2A001

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Tryck

200 bar

Storlek

L50 SMARTOP

Innehåll

10,90 m³

Relativ densitet, gas

Tyngre än luft

Anslutning

SMARTOP: W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

Sammansättning (%-vol)

Ar + H2 2,4 % ± 0,5 %

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 80

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-R1-ArH-2,4

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kan orsaka kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brandfarlig


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerade gaser

 • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S. (Argon, Hydrogen)

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

ARCAL™ 10

Mer om ARCAL™ 10

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning