ARCAL 1 FLYTANDE |

ARCAL 1 FLYTANDE |

REF. I2140RG

Ar ≥ 99,998 %

Gasemballage: Flytande
Storlek: -

Mer om ARCAL 1 FLYTANDE | REF. I2140RG

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Storlek

-

Molekylvikt

39,95 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

1,38 (luft=1)
1,40 (vatten=1)

N° CAS

7440-37-1

Andra komponenter (ppm w/w)

H2O ≤ 5
O2 ≤ 5
N2 ≤ 10

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kan orsaka kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Kylda gaser

 • Officiell transportbenämning: Argon, kyld, flytande

 • UN-nummer: 1951

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 3A

 • ADR

ARCAL™ 1 Flytande

Mer om ARCAL™ 1 Flytande

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning