Fakta

Gas

ALPHAGAZ 2 ARGON L50 ALPHAGAZ 2 ARGON

L50

Ar ≥ 99.9999 %

Ar

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 2 är utvecklat för analys från ppm till ppb
200 BAR   L50   10,9 m³

ALPHAGAZ 2 ARGON

L50

Ar | Ar ≥ 99.9999 %

200 BAR   L50   10,9 m³

ARTIKELNUMMER

P0022L50R2A001

VENTILUTLOPP

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bärgas
Instrumentgas
Spolgas och nollgas

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningArgon, komprimerad
UN-nummer1006
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:39,95 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,38 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 1,4 (vatten=1)

CAS-nummer: 7440-37-1

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
Ar ≥ 99.9999 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 0,5
O2 ≤ 0,1
CnHm ≤ 0,1
CO ≤ 0,1
CO2 ≤ 0,1
H2 ≤ 0,1

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten rekommenderas för analyser från ppm till ppb
Stabilitet: 60 månader

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......