Fakta

Gas

ALPHAGAZ 2 LUFT L50 ALPHAGAZ 2 LUFT

L50

O2 20.9% ±0.2 %

Rest N2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 2 är utvecklat för analys från ppm till ppb
200 BAR   L50   10,1 m³

ALPHAGAZ 2 LUFT

L50

Mix | O2 20.9% ±0.2 %
Rest N2

200 BAR   L50   10,1 m³

ARTIKELNUMMER

P0292L50R2A001

VENTILUTLOPP

G 5/8", invändig höger, DIN 13

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Gas i flamdetektorer (FID, FPD, THC, CLD…)
Instrumentgas (TGA, TOC…)
Nollgas (GC-FID, FTIR…)

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningLuft, komprimerad (Tryckluft)
UN-nummer1002
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:28,96 g/mol

Relativ densitet, gas: 1 (luft=1)

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: komprimerad gas
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: inget skydd behövs

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
O2 20.9% ±0.2 %
Rest N2
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 0,5
CO ≤ 0,1
CO2 ≤ 0,1
CnHm (C1-C4) ≤ 50 ppb
NOx ≤ 10 ppb (*)
≤ 10 ppb (*)

ÖVERRENSSTÄMMELSE

(*) 10 ppb = detekteringsgräns Produkten rekommenderas för miljöanalyser
Minimum totalrenhet: N2 + O2 ≥ 99,9999%
Stabilitet: 60 månader

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......