Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 OXYGEN L50 Smartop ALPHAGAZ 1 OXYGEN

L50 Smartop

O2 ≥ 99.995 %

O2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm
200 BAR   L50   10,9 m³

ALPHAGAZ 1 OXYGEN

L50 Smartop

O2 | O2 ≥ 99.995 %

200 BAR   L50   10,9 m³

ARTIKELNUMMER

P0361L50S2A001

VENTILUTLOPP

SMARTOP: W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Gas i flamdetektorer
Instrumentgas

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningSyre (oxygen), komprimerad
UN-nummer1072
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 O
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:32 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,1 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 1,1 (vatten=1)

CAS-nummer: 7782-44-7

EGENSKAPER

Risker: oxiderande och ökar förbränning väsentligt - kan reagera våldsamt med brännbara material
Explosionsområde: oxiderande
Personligt skydd: undvik oxygenrik atmosfär (>21%)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
O2 ≥ 99.995 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 3
CnHm ≤ 0,5

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten rekommenderas för analyser från % till ppm
Stabilitet: 60 månader

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......