Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 NITROGEN M20 Smartop ALPHAGAZ 1 NITROGEN

M20 Smartop

N2 ≥ 99.999 %

N2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm
200 BAR   M20   3,9 m³

ALPHAGAZ 1 NITROGEN

M20 Smartop

N2 | N2 ≥ 99.999 %

200 BAR   M20   3,9 m³

ARTIKELNUMMER

P0271M20S2A001

VENTILUTLOPP

SMARTOP: W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bärgas (GC)
Instrumentgas (LCMS…)
Spolgas och nollgas
Kryogen vätska (flytande N2)

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKväve, komprimerad
UN-nummer1066
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:28,01 g/mol

Relativ densitet, gas: 0,97 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 0,8 (vatten=1)

CAS-nummer: 7727-37-9

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
N2 ≥ 99.999 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 3
O2 ≤ 2
CnHm ≤ 0,5

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten rekommenderas för analyser från % till ppm
Stabilitet: 60 månader

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......