Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 HYDROGEN L50 Smartop ALPHAGAZ 1 HYDROGEN

L50 Smartop

H2 ≥ 99.999 %

H2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm
200 BAR   L50   9,1 m³

ALPHAGAZ 1 HYDROGEN

L50 Smartop

H2 | H2 ≥ 99.999 %

200 BAR   L50   9,1 m³

ARTIKELNUMMER

P0231L50S2A001

VENTILUTLOPP

SMARTOP: W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bärgas
Instrumentgas

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningHydrogen, komprimerad
UN-nummer1049
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 F
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:2,016 g/mol

Relativ densitet, gas: 0,07 (luft=1)

CAS-nummer: 1333-74-0

EGENSKAPER

Risker: extremt brännbar
Explosionsområde: 4 – 75 % i luft
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation – rök inte vid hantering av produkten

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
H2 ≥ 99.999 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 3
O2 ≤ 2
CnHm ≤ 0,5

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten rekommenderas för analyser från % till ppm
Stabilitet: 60 månader

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......