Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 HELIUM V15 ALPHAGAZ 1 HELIUM

V15

He ≥ 99.999 %

He

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm
200 BAR   V15   111,5 m³

ALPHAGAZ 1 HELIUM

V15

He | He ≥ 99.999 %

200 BAR   V15   111,5 m³

ARTIKELNUMMER

P0251V15Z2A001

VENTILUTLOPP

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bärgas
Instrumentgas
Spolgas
Nollgas

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKomprimerad gas
UN-nummer1046
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:4 g/mol

Relativ densitet, gas: 0,14 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: N/A (vatten=1)

CAS-nummer: 7440-59-7

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
He ≥ 99.999 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 3
O2 ≤ 2
CnHm ≤ 0,5

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten rekommenderas för analyser från % till ppm
Stabilitet: 60 månader

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......